top of page

Realizace interiérů

HARFA PARK

Podívejte se s námi na pár fotografií z realizovaného projektu HARFA PARK...

Jsme přesvědčeni, že všichni usilujeme o kvalitně prožitý život. Každému z nás k tomuto cíli vede jiná cesta, něco však máme všichni společné. Totiž to, jak bydlíme a žijeme s našimi nejbližšími. FINEP - HARFA PARK

bottom of page